Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorzy strzelań policyjnych doskonalili swoje umiejętności

Data publikacji 06.04.2018

Od 12 do 30 marca br. w Centrum Szkolenia Policji odbyły się trzy edycje kursu specjalistycznego w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych (DISP). W każdej edycji uczestniczyło 16 instruktorów - policjantów, którzy zajmują się prowadzeniem strzelań w jednostkach terenowych Policji, a także prowadzą zajęcia z zakresu szkolenia strzeleckiego w szkołach policyjnych.

     Kurs specjalistyczny oznaczony symbolem DISP ma na celu pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności, policyjnych instruktorów szkolenia strzeleckiego. Każdy instruktor powinien uczestniczyć w tego rodzaju kursie co najmniej raz w ciągu trzech lat. Podczas zajęć instruktorzy mają okazję do zapoznania się nie tylko z nowymi trendami w zakresie metodyki szkolenia, lecz również mogą wymieniać doświadczenia – zarówno te, które łączą się z organizacją procesu szkolenia strzeleckiego, jak również związane z taktyczno - technicznymi aspektami posługiwania się bronią palną. Nieodłącznym elementem kursu są również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy w przypadkach ran powstałych na skutek postrzału.

     Kwintesencją zajęć programowych jest blok tematyczny poświęcony standaryzacji wiedzy i umiejętności instruktorskich. Uczestnicy kursu, na podstawie przygotowanej dokumentacji szkoleniowej, prowadzą wybrane zajęcia strzeleckie. Po ich zakończeniu mają możliwość wyrażenia swoich opinii i spostrzeżeń na temat przebiegu zajęć oraz szerszej wymiany doświadczeń związanych z wieloma aspektami szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Policji.

     Zajęcia z uczestnikami kursu specjalistycznego w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych prowadzi doświadczona kadra Zakładu Interwencji Policyjnych, a także specjaliści z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

asp. L. Słupski/ZIP

zdjęcia: archiwum ZIP

Powrót na górę strony