Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wśród uczniów i przedszkolaków

Data publikacji 29.03.2018

Oprócz realizacji procesu dydaktycznego, jednym z ważnych aspektów pracy kadry Centrum Szkolenia Policji jest m.in. zaangażowanie w spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną. 22 marca 2018 r. nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji odwiedzili dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie oraz uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK w Legionowie.

Policjanci rozmawiali z uczniami o odpowiedzialności prawnej nieletnich, poruszali zagadnienia dotyczące przejawów demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, a także przedstawili katalog środków wychowawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego. Młodzi ludzie zadawali dużo pytań dotyczących różnych zachowań oraz ich skutków prawnych, tym samym aktywnie uczestnicząc w spotkaniu. Natomiast najmłodsi uczestnicy spotkań z Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie dowiedzieli się, na jakie niebezpieczeństwa narażeni są w domu oraz na podwórku oraz jak sobie radzić w różnego typu sytuacjach m.in. w kontakcie z obcymi osobami.

Z uczniami oraz przedszkolakami spotkali się nauczyciele policyjni Zakładu Służby Prewencyjnej, tj. nadkom. Katarzyna Winnicka, nadkom. Marceli Śmiałek, podkom. Radosław Nienałtowski, st. asp. Michał Komosiński, asp. Katarzyna Puławska oraz asp. Przemysław Winnicki. Łącznie w 6 spotkaniach w szkole podstawowej wzięło udział około 150 uczniów, natomiast w 5 spotkaniach z przedszkolakami około 100 osób. Zaangażowanie nauczycieli policyjnych Zakładu Służby Prewencyjnej w realizację przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym dla zróżnicowanych grup odbiorców z pewnością przełoży się na poprawę bezpieczeństwa dzieci.

 

tekst nadkom. Marceli Śmiałek, ZSP

zdjęcia asp. Przemysław Winnicki, ZSP

Powrót na górę strony