Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nauczyciele policyjni CSP rozpoczęli rywalizację

Data publikacji 22.03.2018

Kolejna edycja konkursu wyłaniającego najlepszego nauczyciela policyjnego Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się 1 marca i potrwa do końca września. Konkurs ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli policyjnych. Będzie przebiegał w trzech etapach, a tytuł najlepszego nauczyciela 2018 roku otrzyma osoba, która uzyska łącznie największą liczbę punktów konkursowych.

     Etap pierwszy, który trwa od 1 marca do 31 maja br., sprowadza się do zgłoszenia kandydatów. Możliwość taką mają słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych oraz kierownicy komórek organizacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Etap drugi polega na ocenie działalności dydaktycznej nauczycieli policyjnych i trwa od 1 do 22 czerwca. Do trzeciej, ostatniej, fazy konkursu zakwalifikowanych zostanie 10 osób z najwyższą łączną liczbą punktów uzyskanych po pierwszym i drugim etapie. Wtedy komisja konkursowa oceni zajęcia dydaktyczne, realizowane na potrzeby konkursu, z obszaru merytorycznej właściwości kandydata.

     Wszystkim uczestniczącym w zmaganiach o tytuł najlepszego nauczyciela policyjnego Centrum Szkolenia Policji w 2018 roku życzymy powodzenia. Niech zwycięży najlepszy!

Katarzyna Jurkiewicz/SDDiP