Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze przygotowani do roli instruktora

Data publikacji 15.03.2018

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się pierwsza tegoroczna edycja kursu specjalistycznego, w którym uczestniczyli policjanci wytypowani do wykonywania w swoich jednostkach organizacyjnych zadań instruktora strzelań policyjnych. Spośród kandydatów do udziału w zajęciach wybrano 14 funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu kwalifikacyjnego.

     Kurs specjalistyczny dla policjantów, którzy będą wykonywać zadania instruktora strzelań policyjnych to okres intensywnych zajęć poświęconych nie tylko problematyce technik i taktyki strzeleckiej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy kursu zapoznali się między innymi z systemem szkolenia strzeleckiego policjantów, rolą instruktora w procesie doskonalenia w tym obszarze oraz podstawowymi elementami metodyki szkolenia strzeleckiego. W celu optymalnego przygotowania absolwentów kursu do roli instruktora, kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji poświęciła wiele uwagi zajęciom z zakresu standaryzacji wiedzy i umiejętności każdego z uczestników. Niezwykle istotnym etapem kursu była prezentacja zajęć strzeleckich w formie warsztatowej.

     Po uzyskaniu wszystkich, wymaganych programem nauczania zaliczeń, kursanci przystąpili do egzaminu instruktorskiego. Egzamin składał się z dwóch etapów: teoretycznego, czyli testu wiedzy i praktycznego, który polegał na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć strzeleckich z grupą policjantów. Ocena z egzaminu końcowego była wynikiem średniej arytmetycznej ocen pozytywnych uzyskanych przez słuchaczy z poszczególnych etapów egzaminu. Wszyscy uczestnicy kursu uzyskali kwalifikacje zawodowe instruktora strzelań policyjnych.

     Za przygotowanie funkcjonariuszy do roli instruktora strzelań policyjnych odpowiadali: podkom. Daniel Golicki oraz asp. Marek Mroszczyk z  Zakładu Interwencji Policyjnych.

     Absolwentom kursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w roli instruktora!

tekst i zdjęcia: podkom. Daniel Golicki/ZIP

Powrót na górę strony