Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O śladach dermatoskopijnych

Data publikacji 14.03.2018

Nauczyciele Centrum Szkolenia Policji oprócz realizacji zadań związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym funkcjonariuszy angażują się w opracowywanie licznych publikacji. Jedną z ostatnich pozycji wydawniczych jest „Dermatoskopia. Praktyczny poradnik dla techników kryminalistyki. Cz. 1” autorstwa podinsp. Jarosława Piotrowskiego, Zastępcy Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych.

     „Celem niniejszej publikacji, przeznaczonej przede wszystkim dla techników kryminalistyki, […] była próba opracowania oraz przedstawienia, w uporządkowanej i spójnej formule, zagadnień związanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów dermatoskopijnych na miejscu zdarzenia, z użyciem dostępnych obecnie w Polsce metod. Wbrew pozorom w znacznej mierze nie są to bowiem kwestie oczywiste, a wręcz w wielu aspektach dyskusyjne i wymagające głębokiego namysłu nad logiką ciągu przyczynowo-skutkowego zapoczątkowanego pozostawieniem śladu przez przestępcę, a kończącego się orzeczeniem sądu rozstrzygającego o jego winie, częstokroć głównie na podstawie dowodów z obszaru badań śladów dermatoskopijnych. Niniejszy poradnik takiej autorskiej refleksji nie unika, jako że oprócz dostępnych środków technicznych, to ona właśnie jest gwarantem powodzenia w trudnej i wymagającej pracy technika kryminalistyki.

     A ponieważ do owej refleksji bardzo znacząco przyczynili się technicy kryminalistyki i biegli z zakresu badań dermatoskopijnych, z którymi autor miał zaszczyt i przyjemność wymieniać poglądy – w tym przede wszystkim słuchacze i wykładowcy wielu edycji kursów specjalistycznych dla techników kryminalistyki realizowanych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – wszystkim im należą się słowa podziękowania za pośredni wkład w treść niniejszego poradnika.

     Dodajmy jeszcze, że będąca w opracowaniu druga część poradnika obejmie zagadnienia związane z pobieraniem materiału porównawczego do badań dermatoskopijnych oraz wykorzystaniem ich wyników w procesie wykrywczym.”

Fragment autorskiego Wstępu do publikacji

Publikacja jest dostępna w sprzedaży wysyłkowej - informacja na stronie:

http://www.csp.edu.pl/csp/wydawnictwa/oferta-wydawnicza/1751,Oferta-Wydawnicza.html

Powrót na górę strony