Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O roli i zadaniach opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów

Data publikacji 13.03.2018

Nauczyciele Centrum Szkolenia Policji, w ramach realizacji procesu dydaktycznego, korzystają niekiedy z wiedzy i doświadczenia przedstawicieli innych służb i instytucji publicznych. Jedne z zajęć na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (DSN – 1/18), przeprowadził biegły sądowy z zakresu psychologii Pan Wojciech Brejnak.

     Biegły sądowy przekazał słuchaczom m.in. informacje dotyczące pracy biegłego sądowego z zakresu psychologii oraz formalno - prawne aspekty powoływania i ogólne zasady współpracy przesłuchującego z biegłym. Uczestnicy kursu poznali przykładowe rodzaje postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. W trakcie zajęć zostały omówione również psychologiczno - prawne aspekty oraz zasady i fazy przesłuchania. Przeprowadzone w taki sposób zajęcia pozwolą policjantom praktycznie poznać role biegłego i przesłuchującego we wszystkich typach i fazach przesłuchania, a także ułatwią nabycie umiejętności właściwego nawiązywania kontaktu z przesłuchiwanym.

tekst i zdjęcia: nadkom. Śmiałek Marceli/ZSP

Powrót na górę strony