Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wodniacy wśród dzieci

Data publikacji 09.03.2018

Słuchacze kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych oznaczonego symbolem DZW-1/18, przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w szkole podstawowej w Olszewnicy Starej na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad wodą.

     Policjanci przygotowują się do prowadzenia spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, aby po powrocie do jednostek macierzystych sprawnie szerzyć wiedzę z tego zakresu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Policjanci zaprezentowali sposoby udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wodzie, a także sprzęt ratowniczy używany w ratownictwie wodnym. Przyszli wodniacy w ciekawy i przystępny sposób przypomnieli przedszkolakom oraz uczniom klas pierwszych i trzecich zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w tym obowiązujące na kąpieliskach. Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem i aktywnie uczestniczyły zajęciach.

Piotr Konstantynowicz/ZSS

zdj. Łukasz Długołęcki/ZSS

Powrót na górę strony