Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podnosimy kompetencje w obszarze kynologii policyjnej

Data publikacji 08.03.2018

W dniach 6–7 marca 2018 r. delegacja Centrum Szkolenia Policji przebywała z zagraniczną wizytą służbową w Republice Federalnej Niemiec. Celem podróży było podpisanie porozumienia między Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie a Dyrektorem Prezydium Oddziałów Prewencji Policji w Saksonii, „W sprawie szkolenia psów tropiących osoby”.

     W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele umawiających się Stron. Polską Policję reprezentowała kadra kierownicza Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: Komendant insp. Anna Rosół oraz Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach mł. insp. Marek Hańczuk, a także Oficer Łącznikowy Policji i Radca Ambasady RP w Berlinie mł. insp. Wiesław Gom. W skład delegacji niemieckiej weszli: Dyrektor Prezydium Oddziałów Prewencji Policji w Saksonii Horst Schröder oraz Kierownik Szkoły Psów Służbowych w Naustadt Jens Noack. Podczas uroczystego spotkania na terenie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie, w dniu 7 marca 2018 r., zostało podpisane porozumienie w sprawie szkolenia psów tropiących osoby.

     Porozumienie szczegółowo określa zakres współpracy, w ramach której Strona niemiecka udzieli wsparcia polskiej Policji poprzez przeprowadzenie tresury i zaprezentowanie sposobów wykorzystania psów tropiących osoby, a także szkolenia przewodników tego rodzaju psów według założeń mantrailingu. Przedsięwzięcia z tego zakresu będą realizowane przez funkcjonariuszy z Niemiec w latach 2018–2021 na terytorium obu krajów. Szkolenie obejmie w szczególności staż instruktorski oraz tresurę psów tropiących osoby.

     Przedmiotem podpisanego porozumienia są również sprawy organizacyjne dotyczące realizacji poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych, a także kwestie związane z zakupem psów tropiących osoby na potrzeby szkolenia.

     Warto przypomnieć, że mantrailing to nowatorska forma tropienia polegająca na pracy tzw. „górnym wiatrem”, tj. podążaniu za indywidualnym zapachem człowieka i zidentyfikowaniu go na końcu śladu. Metoda ta łączy naturalne zdolności psa do wyróżnienia konkretnego zapachu człowieka z całej palety zapachów oraz poruszania się po jego śladzie, od najstarszego do najświeższego. Jest ona zazwyczaj wykorzystywana podczas akcji ratunkowych lub akcji policyjnych do poszukiwania zaginionych osób, a także do tropienia niezidentyfikowanych sprawców przestępstw.

tekst: AK/WP

zdjęcia: ze zbiorów ZKP

Powrót na górę strony