Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o polską przyrodę

Data publikacji 01.03.2018

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się pierwsza edycja kursu dla funkcjonariuszy Straży Parku. Celem doskonalenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy w zakresie skutecznej ochrony zasobów polskiej przyrody.

     Na realizację treści kształcenia zaplanowano 25 dni szkoleniowych (196 godzin). Funkcjonariusze Straży Parku poznają w tym czasie m.in. zagadnienia związane z realizacją podstawowych ustawowych uprawnień Straży Parku, tematy z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń, a także wybrane ustawy szczególne, głównie o ochronie przyrody i ochronie zwierząt. Uczestnicy kursu nabędą też wiedzę z obszaru kryminalistyki i przepisów ruchu drogowego. W ostatnim dniu doskonalenia funkcjonariusze przystąpią do egzaminu końcowego.

     W inauguracji szkolenia uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. Mariusz Orion Jędrysek wraz z podsekretarzem stanu Sławomirem Mazurkiem, a także kierownictwo i funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony