Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

MOB w Policji

Data publikacji 14.03.2008

W styczniu br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza w historii szkolnictwa policyjnego pilotażowa edycja kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne w jednostkach Policji organizowany przez wykładowców Zakładu Służby Prewencyjnej przy współpracy ekspertów z Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

Celem kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne, realizowanego na podstawie programu, jest przygotowanie policjantów do wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju i w czasie wojny.
W dniach 10-20.03.2008r.w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbywa  się III z kolei edycja  programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne w jednostkach Policji.

Policjanci w  trakcie kursu poznają wiedzę dotyczącą:

1. Regulacji prawnych z zakresu przygotowań obronnych;

2. Procedury podwyższania i obniżania gotowości obronnej w Policji oraz zadania z zakresu militaryzacji jednostki Policji;

3. Zadania operacyjne na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej;

4. Przygotowanie i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów administrowanych przez podmioty systemu obronnego państwa oraz z zakresu przygotowania stanowisk kierowania w Policji;

5. Realizację szkolenia z zakresu problematyki obronnej.


podkom. Dariusz Strzelczyk, ZSP
zdj. Krzysztof Chwała, KSP
i Piotr Maciejczak, ZKS
Powrót na górę strony