Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Strzelanie w stresie

Data publikacji 17.01.2018

W dniach 8 - 12 stycznia br. odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach podwyższonego stresu. W zajęciach wzięli udział policjanci z jednostek terenowych Policji – przedstawiciele służby kryminalnej i prewencyjnej.

     Celem zajęć było kształcenie i doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez wypracowanie odpowiednich nawyków ruchowych umożliwiających oddanie precyzyjnego strzału w warunkach zwiększonego stresu wynikającego z różnych elementów sytuacyjnych interwencji.

     Idea wprowadzenia tego typu zajęć, doskonalących umiejętności taktyczno - techniczne posługiwania się bronią palną, wynika z konieczności przygotowania policjantów do użycia broni w warunkach stresu, którego źródłem mogą być: ograniczona widoczność powstała np. na skutek zamachu bombowego, pożaru lub odniesienie obrażeń ciała. Podczas intensywnych zajęć słuchacze ćwiczyli również umiejętności związane z udzielaniem pomocy osobom rannym, identyfikacją celu oraz prowadzeniem ognia w tłumie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych. Specyfika kursu wymaga zaangażowania nie tylko specjalistów z zakresu taktyki i technik posługiwania się bronią palną, lecz także fachowców z zakresu psychologii oraz pierwszej pomocy, gdyż założenia treningowe wymagają od ćwiczących doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najbardziej zagrożonym środowisku.

mł. insp. G. Winnicki /kierownik ZIP

zdjęcia z archiwum ZIP

Powrót na górę strony