Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne kwalifikacje w Zakładzie Kynologii Policyjnej

Data publikacji 31.10.2017

Powołana przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji komisja do realizacji centralnego doboru psów do służby w Policji zakończyła w dniu 24 października br. kwalifikację psów na kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca, oznaczony symbolem SEPT- Bk-5/17.

     Realizując założenia centralnego doboru psów do służby w Policji funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej przeprowadzili kwalifikację, podczas której sprawdzono 38 psów. Ocena predyspozycji zdrowotnych, dokonana w ramach przeprowadzonych prób polowych, pozwoliła na zakwalifikowanie 12 czworonogów.

     Procedura kwalifikacyjna prowadzona była w oparciu o nowe (wyższe) przedziały cenowe za psy zakupowane do tresury. Wynoszą one odpowiednio:

  • 4–7 tys. zł – w kategorii psów do wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych,
  • 5–8 tys. zł. – w kategoriach psów: patrolowej i patrolowo tropiącej,
  • 9–12 tys. zł – w kategorii psów do działań bojowych.

     Jednocześnie rozpoczęła się kolejna procedura kwalifikacyjna na ostatnie w tym roku edycje kursów specjalistycznych: dla przewodników psów patrolowych, patrolowo tropiących oraz do działań bojowych.

     W tym roku funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej poddali sprawdzeniu łącznie 255 psów, z których kwalifikację przeszło 109.

     Informacje dotyczące kryteriów zdrowotnych oraz przeprowadzanych prób polowych dla psów kwalifikowanych do służby w Policji zamieszczone są w Załączniku nr 4 Zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 296 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2008 r., Nr 7 poz. 46, z późn. zm.). Dodatkowe informacje dla właścicieli psów zainteresowanych sprzedażą ich do służby w Policji znajdują się na stronie intrenetowej Centrum Szkolenia Policji, pod adresem: http://csp.edu.pl/csp/wolnytekst/1936,dok.html.

Tekst i zdjęcia: nadkom. Artur Walasek, asp. szt. Piotr Mrozowski/ZKP

Powrót na górę strony