Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencje policyjne – międzynarodowa wymiana doświadczeń

Data publikacji 31.10.2017

Jednym z elementów strategii współpracy międzynarodowej określonej przez Komendanta Głównego Policji jest wzbogacenie procesu szkolenia policjantów i pracowników Policji o najlepsze praktyki i wybrane aspekty współpracy międzynarodowej. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na integracyjny charakter Unii Europejskiej, jak również ze względu na współpracę z państwami spoza Unii, które są zainteresowane wymianą doświadczeń w różnych sferach działalności – między innymi w zakresie interwencji policyjnych.

     Wymiana doświadczeń z policjantami z innych państw w ramach przedsięwzięć o charakterze metodyczno – szkoleniowym to doskonała okazja do poznania dobrych praktyk i rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach. W dniach 25–27 października br., z inicjatywy Komendanta Centrum Szkolenia Policji, odbyły się warsztaty międzynarodowe pn. „Użycie środków przymusu bezpośredniego”. Do udziału w międzynarodowej wymianie doświadczeń zostali zaproszeni instruktorzy z zagranicznych jednostek szkoleniowych, z którymi CSP współpracuje w ramach umów lub porozumień, czyli z:

  1. Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie;
  2. Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji;
  3. Departamentu Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej
    oraz:
  4. Średniej Specjalistycznej Szkoły Korpusu Policyjnego w Koszycach.

     W zajęciach uczestniczyli także doświadczeni instruktorzy z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie, przedstawiciel Komendy Głównej Policji oraz instruktorzy z Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji – organizatora spotkania.

     Tematyka warsztatów dotyczyła interwencji z wykorzystaniem samochodów oraz aktywnego strzelca. Taktyka i techniki zatrzymywania osób znajdujących się w pojeździe oraz poruszających się pojazdami to nieodłączny element policyjnej służby. Natomiast interwencje z tak zwanym aktywnym strzelcem, jak pokazują doświadczenia z ostatnich lat, to problem dotyczący nie tylko Stanów Zjednoczonych, gdzie notuje się najwięcej tego typu przypadków, lecz także państw europejskich. Spotkanie było również doskonałą okazją do poznania systemów szkolenia strzeleckiego policjantów w Estonii, Gruzji, na Litwie, Słowacji oraz w Polsce.

     Podczas podsumowania warsztatów stwierdzono, że wspólne zajęcia i dyskusja pomiędzy specjalistami z różnych państw przyczyniają się do wzbogacenia doświadczeń, wiedzy i umiejętności wszystkich uczestników. Jednocześnie podkreślano, że tego typu spotkania to doskonała okazja do nadania współpracy międzynarodowej realnego charakteru, przejście od etapu umów i deklaracji do współpracy na poziomie kadry dydaktycznej, która bezpośrednio odpowiada za przekazywanie wiedzy i umiejętności policjantom w swoich krajach.

     Warto dodać, że październikowe warsztaty to kolejne międzynarodowe przedsięwzięcie, zorganizowane w tym roku w CSP. Zaledwie kilka tygodni temu, w końcu sierpnia, w Legionowie gościli przedstawiciele kilkudziesięciu krajów z niemal całego świata – uczestnicy zorganizowanego przez CSP i Europol kursu pn. „Ochrona świadka”. Kurs był finansowany z budżetu CEPOL, agencji współpracującej z CSP od 2016 r.
 

Tekst: mł. insp. Grzegorz Winnicki/ZIP

Powrót na górę strony