Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CSP i KPP w Legionowie – kolejne wspólne działania

Data publikacji 24.10.2017

19 października br. policjanci Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji i słuchacze kursu specjalistycznego RDs12/17 wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie po raz kolejny realizowali wspólne działania prewencyjno-kontrolne pod kryptonimem „BEZPIECZNA DROGA - BEZPIECZNY TRANSPORT”.

     W działania, w ramach programowych zajęć praktycznych z zagadnień dot. kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdu, zaangażowani byli słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego realizowanego na przełomie września i października br. Podjęte czynności miały na celu m.in. eliminację z dróg osób kierujących po spożyciu alkoholu oraz przeprowadzenie kontroli  stanu technicznego pojazdów, sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, liczby osób przewożonych w pojeździe, przestrzegania norm czasu jazdy i postoju, przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przewozu towarów niebezpiecznych, a także przewozu ładunków pojazdami nienormatywnymi. Działania prowadzone były w godz. 08.30-12.30 w miejscowościach Marynino (DK 62) oraz Jabłonna, Zegrze, Serock (DK nr 61). Słuchacze skontrolowali 13 pojazdów, w efekcie czego ujawnili nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W związku z naruszeniami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym dotyczącymi przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju oraz przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynku, w stosunku do kierujących zastosowano 6 pouczeń, nałożono 1 mandat karny, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne. Została też sporządzona dokumentacja do wszczęcia postępowania administracyjnego z kontroli pojazdu nienormatywnego, którym przewożono ładunek normatywny. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 przewóz ładunków normatywnych może być wykonywany tylko pojazdem normatywnym. W związku z zaistniałą sytuacją kierującemu wydano polecenie doprowadzenia pojazdu do normatywności, a wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. 

podinsp. Andrzej Przekaziński/ZRD

Powrót na górę strony