Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niezwykłe narzędzia szkoleniowe

Data publikacji 24.10.2017

Kadra kierownicza i funkcjonariusze komórek dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji zapoznali się z możliwościami zastosowania w procesie nauczania narzędzi szkoleniowych z wykorzystaniem technologii VR (virtual reality, obraz sztucznej rzeczywistości). Prezentacji urządzeń dokonali przedstawiciele Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex wraz z Zastępcą Dyrektora instytucji, panią dr hab. inż. Marzeną Fejdyś.

Przedstawiciele Instytutu Moratex przedstawili produkowane narzędzia wskazując, że korzystanie z nich może doskonale symulować warunki pracy policjantów, np. prowadzenie oględzin laboratorium narkotykowego, miejsca wybuchu, a także realizację strzelań dynamicznych, czy kierowanie ruchem drogowym. Podkreślali przy tym korzyści - taka forma kształcenia nie naraża funkcjonariuszy na niebezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko ewentualnych uszkodzeń mienia. Ponadto wirtualne narzędzia można wykorzystywać nie tylko w czasie szkoleń, ale również podczas rzeczywistego prowadzenia czynności wykrywczych, gdzie zeskanowany obraz miejsca zdarzenia lub miejsca pozostającego w zainteresowaniu Policji, może być wielokrotnie oglądany, co pozwala na jego dokładne i szczegółowe zbadanie.

Na zakończenie, każdy z uczestników spotkania, korzystając ze specjalistycznych okularów i rękawic, mógł wziąć udział w ćwiczeniach, realizowanych w wirtualnej rzeczywistości.

mł. insp. Grzegorz Perz

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony