Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Edycja kursu instruktorów strzelań policyjnych ISP 4/17 rozpoczęta

Data publikacji 20.10.2017

W dniu 11 października br. w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się czwarta edycja kursu specjalistycznego, w którym uczestniczą policjanci wytypowani do wykonywania w swoich jednostkach organizacyjnych zadań instruktora strzelań policyjnych. Spośród kandydatów do udziału w zajęciach wybrano 14 funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu kwalifikacyjnego.

Kurs specjalistyczny dla policjantów, którzy będą wykonywać zadania instruktora strzelań policyjnych to okres intensywnych zajęć poświęconych nie tylko problematyce technik i taktyki strzeleckiej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy kursu zapoznają się między innymi z systemem szkolenia strzeleckiego policjantów, rolą instruktora w procesie doskonalenia w tym obszarze oraz podstawowymi elementami metodyki szkolenia strzeleckiego. W celu optymalnego przygotowania absolwentów kursu do roli instruktora, kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji poświęca wiele uwagi zajęciom z zakresu standaryzacji wiedzy i umiejętności każdego z uczestników. Niezwykle istotnym etapem kursu jest prezentacja zajęć strzeleckich w formie warsztatowej.

W ciągu 22 dni zajęć kandydaci na instruktorów zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć a zwieńczeniem procesu kształcenia będzie egzamin instruktorski, który składa się z dwóch etapów – testu wiedzy oraz oceny umiejętności prowadzenia zajęć strzeleckich z grupą policjantów.

 

Tekst: kom. Hubert Kowalik/ZIP
Zdjęcia: archiwum ZIP

Powrót na górę strony