Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z CEPOL-em. Spotkanie w Budapeszcie

Data publikacji 18.07.2017

W dniach 12 – 13 lipca br. w Budapeszcie, w siedzibie CEPOLU-u - agencji Unii Europejskiej zajmującej się koordynacją polityki szkoleniowej służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich, odbyło się coroczne spotkanie instytucji współpracujących z agencją na płaszczyźnie szkoleniowej. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji, które jest partnerem CEPOLU-u od 2016 r.

     Od lipca ubiegłego roku CEPOL, w ramach zmodyfikowanej formuły działalności w obszarze dotyczącym szkolenia, współpracuje w ramach umów ramowych z 60 podmiotami reprezentującymi między innymi jednostki policji, straży granicznej, służby celnej oraz instytucje badawcze krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wśród partnerów CEPOL-u jest również Centrum Szkolenia Policji. Należy dodać, że polskie i portugalskie instytucje stanowią najliczniejsze grono partnerów agencji.

     Pierwszego dnia, po krótkim wprowadzeniu i zaprezentowaniu porządku spotkania przez Detlefa Schroedera Zastępcę Dyrektora CEPOL, Aija Kalnaja Naczelnik Wydziału Szkolenia i Badań CEPOL przedstawiła wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród partnerów ramowych agencji na początku br. Badanie dotyczyło kwestii organizacji szkoleń z oferty CEPOL-u na 2017 r. Następnie A. Kalnaja zaprezentowała główne założenia procedury pozyskiwania funduszy na organizację szkoleń w 2018 r. W tej części obrad poruszono również kwestie pilotażowego projektu uruchomienia dwóch centrów kształcenia, które przejęłyby organizację kursów z zakresu kontrterroryzmu oraz przygotowania funkcjonariuszy do wykonywania zadań w ramach misji stabilizacyjnych. Następnie głos zabrał Jan Vykoukal, który omówił najważniejsze zmiany w zasadach finansowania szkoleń objętych procedurą grantową w nadchodzącym roku. Główne założenia zmian mają na celu uproszczenie procedury i spowodowanie, aby była ona bardziej elastyczna. W drugim dniu spotkania jego uczestnicy mieli możliwość zgłoszenia zakresu oraz form swojej współpracy z CEPOL, w zakresie realizacji przyjętego katalogu szkoleń na 2018 r. Aktywność partnerów agencji może polegać na organizacji lub współorganizacji danego przedsięwzięcia szkoleniowego w ramach konsorcjum, pilotażowego centrum kształcenia, a także jako podmiotu zapewniającego kadrę ekspercką.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/ZIP

zdjęcia: archiwum ZIP

Powrót na górę strony