Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na początku policyjnej drogi

Data publikacji 13.07.2017

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego. W ciągu blisko siedmiu miesięcy 114 nowo przyjętych funkcjonariuszy będzie przygotowywać się do policyjnej służby, zdobywając wiedzę i kształtując umiejętności niezbędne do efektywnej realizacji zadań.

     Uroczystej inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-4/17, dokonała Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół. W ceremonii uczestniczyli również: kadra kierownicza, dowódcza oraz nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji.

     W swoim wystąpieniu do słuchaczy Komendant nawiązała do roty ślubowania, podkreślając znaczenie pojęć „służba” i „służyć”. Zaznaczyła też, że  mundur to ważny symbol, który powinni nosić z godnością i należytym szacunkiem, a  wizytówką policjanta są nie tylko kompetencje zawodowe, ale również postawa i zachowania pożądane z punktu widzenia powszechnie uznawanych norm i wartości. Przypomniała zebranym zasady etyki zawodowej oraz fakt, że służba w Policji nieodłącznie wiąże się z dyspozycyjnością, stałą gotowością do działań oraz zaangażowaniem w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na zakończenie wystąpienia, w imieniu swoim i kadry dydaktyczno-wychowawczej CSP, zapewniła, że słuchacze zostaną należycie przygotowani do pełnienia służby.

     W czasie inauguracji sierż. Rafał Góral, nauczyciel policyjny Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii, odczytał list Komendanta Głównego Policji, skierowany do słuchaczy rozpoczynających szkolenie.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony