Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

10 lat „Kwartalnika Policyjnego”

Data publikacji 06.07.2017

„Kwartalnik Policyjny” obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Pierwszy numer ukazał się w lipcu 2007 r., a jego tematem przewodnim było szkolnictwo policyjne. Od początku staramy się, by każde wydanie czasopisma dotyczyło ważnych i aktualnych problemów służby. Okładki poszczególnych numerów, na zamieszczonej poniżej osi czasu, przywołują niektóre z poruszanych tematów, w tym m.in. kynologię służbową, współpracę międzynarodową, lotnictwo policyjne, cyberprzestępczość, analizę kryminalną, współpracę z innymi służbami, a także przeciwdziałanie obrotowi dopalaczami, chuligaństwu stadionowemu, przemocy oraz problematykę migracji, bezpieczeństwa policjantów i technikę kryminalistyczną.

     Przypominają również proces tworzenia i uruchamiania w CSP Policyjnego Centrum Dowodzenia oraz duże operacje policyjne związane z zabezpieczeniem przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, jak EURO 2012, Szczyt Klimatyczny, Szczyt NATO czy Światowe Dni Młodzieży. W tym kontekście czasopismo dokumentuje działania służące sprostaniu historycznym wyzwaniom stawianym przed całą Policją, jak również przed CSP.

     Z dużą satysfakcją zauważamy, że w wymianie wiedzy, doświadczeń zawodowych i w propagowaniu dobrych praktyk na łamach „Kwartalnika” coraz chętniej uczestniczy nie tylko kadra CSP, policjanci oraz pracownicy Komendy Głównej i pozostałych jednostek organizacyjnych Policji, lecz także przedstawiciele innych służb, inspekcji, straży, policji zagranicznej, a ponadto szkół wyższych, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych oraz instytucji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. To dla nas zaszczyt, ale i zobowiązanie, by trafnie rozpoznawać dylematy i potrzeby istotne dla tych środowisk. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za dotychczasowe wsparcie i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

     Niniejsze, jubileuszowe, wydanie „Kwartalnika Policyjnego” zostało poświęcone problematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym głównie z dwóch powodów. Pierwszym jest znaczenie tego zagadnienia zarówno dla całego polskiego społeczeństwa, jak i dla służb, w tym dla Policji. Polska bowiem ciągle należy do krajów europejskich o największej liczbie ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. I choć liczba wypadków oraz liczba osób rannych w 2016 r. w porównaniu z 2007 r. zmniejszyły się o blisko jedną trzecią, a liczba zabitych – prawie o połowę, to jednak poprawa bezpieczeństwa na drodze nadal stanowi ogromne wyzwanie. Drugim istotnym powodem podjęcia tego tematu jest fakt, iż CSP przez ponad 20 lat było jedyną szkołą Policji prowadzącą kursy specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego i ciągle pozostaje liderem w tym obszarze.

     Mając na celu efektywną edukację funkcjonariuszy pełniących służbę na drodze oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla tego rodzaju służby, do przygotowania tego numeru czasopisma zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli m.in. Komendy Głównej Policji, policji szwajcarskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, Instytutu Transportu Samochodowego, Politechniki Lubelskiej oraz komend wojewódzkich w Katowicach i we Wrocławiu. Dobierając zagadnienia zaprezentowane w tekstach, kierowaliśmy się również założeniami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, opartego na tzw. podejściu 4xE, które wyznacza obszary działań i inicjatyw niezbędnych do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach – inżynierię, nadzór, ratownictwo oraz edukację (ang. engineering, enforcement, emergency, education).

     Zapraszamy Państwa do lektury i wyrażamy przekonanie, że we wszechstronny i ciekawy sposób przybliżyliśmy różne aspekty wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zachęcamy gorąco do dzielenia się na naszych łamach wiedzą i doświadczeniem, a także do stawiania pytań w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących wszystkich zagadnień istotnych dla naszej służby.

Zespół redakcyjny

Powrót na górę strony