Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służba patrolowa - doskonalenie

Data publikacji 22.05.2017

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończyła się kolejna edycja warsztatów doskonalących pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych. Warsztaty skierowane są przede wszystkim do funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną w jednostkach organizacyjnych Policji.

     W trakcie zajęć policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przygotowano do nich takie założenia, by odzwierciedlały zdarzenia, z którymi funkcjonariusze najczęściej mają do czynienia podczas służby. Omawiając wykonywane w czasie warsztatów interwencje, prowadzący podkreślali konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa wobec wszystkich ich uczestników, a także zgodnego z prawem wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego. Udział w warsztatach umożliwiał również przypomnienie sobie sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym osobom.

     W ostatnim dniu zajęć policjanci dokonali ich podsumowania i oceny. Wszyscy zgodnie uznali, że nabyta wiedza i umiejętności będą im przydatne podczas wykonywania zadań zawodowych. Wysoko ocenili też sposób prowadzenia zajęć.

     Warsztaty doskonalące pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych realizowane są w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach od 2015 roku.

     W zeszłym roku zostało przeszkolonych 428 słuchaczy. Do tej pory, w 2017 roku, z tej formy doskonalenia zawodowego skorzystało 160 policjantów.

Tekst i zdjęcia: podkom. Adam Przybylik/ZKP

Powrót na górę strony