Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już po szkoleniu…

Data publikacji 19.05.2017

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-6/16, przystąpili dziś do egzaminu końcowego. Wszyscy – 268 funkcjonariuszy, uzyskali pozytywne oceny i już wkrótce będą kontynuować służbę w swoich jednostkach organizacyjnych. Niewykluczone, że wielu z nich wróci do Centrum Szkolenia Policji, aby podnosić kwalifikacje na kursach specjalistycznych.

     W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler, kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele policyjni, a także rodziny i bliscy słuchaczy.

     Zwracając się do absolwentów Zastępca Komendanta CSP wyraził przekonanie, że będą oni w profesjonalny sposób wykonywać zadania oraz obowiązki służbowe i z zaangażowaniem służyć społeczeństwu, pamiętając o zasadach etyki zawodowej. Następnie pogratulował policjantom wyników uzyskanych na egzaminie, wręczył świadectwa, a wyróżniającym się w służbie – listy gratulacyjne. Jeden z takich listów miał szczególny charakter – otrzymał go post. Maciej Wojciechowski (KWP w Rzeszowie), który 18 maja br., w czasie wolnym od zajęć, w jednym z obiektów handlowych na terenie Legionowa, udzielił pierwszej pomocy dwuletniemu dziecku, mającemu problem z oddychaniem. Kiedy zauważył, że maluch się krztusi i traci przytomność bezzwłocznie podjął czynności ratunkowe, w wyniku których przywrócił mu oddech. Wezwana na miejsce karetka pogotowia odwiozła dziecko do szpitala. Gratulujemy policjantowi wzorowej, godnej naśladowania postawy.

     Wszystkim byłym słuchaczom SZP-6/16 życzymy pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w służbie i zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii

Powrót na górę strony