Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksperci Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego z misją edukacyjną w CSP

Data publikacji 13.05.2017

W dniu 9 maja br. słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-2/17 wzięli udział w szkoleniu na temat „Przemoc stadionowa jako mowa nienawiści”. Przedsięwzięcie to, po raz kolejny, zostało zorganizowane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.

     Wydarzenie to stanowi kontynuację współpracy naszej jednostki z Instytutem – organizacją, której głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez działania edukacyjne. Zajęcia dla słuchaczy CSP, poświęcone zagadnieniom związanym z przestępstwami motywowanymi nienawiścią, przeprowadzili znakomici specjaliści i znawcy tej problematyki, a także autorzy licznych szkoleń z tego zakresu: Pan Jacek Purski – Prezes IBS oraz Jacek Mazurczak – ekspert Instytutu.

     Warto podkreślić, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane PRO BONO, w ramach statutowej działalności Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom IBS za ich niezwykłe zaangażowanie w ten interesujący i wartościowy projekt, a także życzymy wielu dalszych sukcesów edukacyjnych.

     Spotkanie zorganizowała kom. Anna Rybicka – Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka.

AK

zdj. kom. Anna Rybicka

Powrót na górę strony