Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze służby zakończone

Data publikacji 12.05.2017

Słuchacze Centrum Szkolenia Policji systematycznie uczestniczą we wspólnych służbach z policjantami z jednostek organizacyjnych Garnizonu Stołecznego i Garnizonu Mazowieckiego. Dzięki temu na ulicach jest więcej funkcjonariuszy, co w zdecydowany sposób wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i jest pozytywnie postrzegane przez mieszkańców. Młodzi funkcjonariusze, uczestnicy szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP - 6/16, właśnie zakończyli swoje pierwsze patrole.

     Ten obowiązek, określony w programie szkolenia, jest dla słuchaczy doskonałym sposobem na skonfrontowanie wiedzy i umiejętności zawodowych, nabywanych dotychczas w środowisku szkolnym, z realizacją zadań w warunkach rzeczywistych. Wspólne służby pozwalają także na zwiększenie ilości patroli w najbardziej newralgicznych miejscach, gdzie np. dochodzi do uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń.

     Realizacja służb rozpoczęła się 20 lutego br. i trwała do 28 kwietnia br. Każdy ze słuchaczy SZP - 6/16 uczestniczył w pięciu służbach na terenie Garnizonu Stołecznego i Mazowieckiego. Na terenie Garnizonu Stołecznego słuchacze pełnili służby w KPP w Legionowie (20 służb), KPP w Nowym Dworze Mazowieckim (7 służb), KRP Warszawa VI (5 służb), KRP Warszawa VII (5 służb) i KPP Warszawa Zachód (4 służby). Natomiast na terenie Garnizonu Mazowieckiego służby odbywały się w KPP w Pułtusku (9 służb), KPP w Płońsku (7 służb) oraz KPP w Wyszkowie (8 służb). Policjanci, 13 plutonów SZP - 6/16, zrealizowali w sumie 65 służb, w których, na zasadzie wielokrotności, uczestniczyło 1315 funkcjonariuszy. W czasie przedmiotowych zajęć wylegitymowano 755 osób, zastosowano 222 pouczenia, przeprowadzono 495 interwencji, 241 kontroli miejsc zagrożonych, 327 kontroli drogowych, 58 osobistych oraz nałożono 127 mandatów karnych na łączną kwotę 17670 zł.

 

Tekst i zdjęcia: kom. Sławomir Klimaszewski/ZSP

Powrót na górę strony