Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dla ETEZJI”

Data publikacji 11.05.2017

8 maja odwiedziliśmy Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „ETEZJA” w Warszawie, by w imieniu funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy Centrum Szkolenia Policji przekazać upominki zgromadzone podczas zbiórki koleżeńskiej, zorganizowanej w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań.

     Po raz kolejny stanęliśmy na wysokości zadania, bowiem w ramach akcji udało się zebrać odzież, zabawki (m.in. konie na biegunach) oraz sprzęt sportowy – piłki i rowery, a także produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku. W trakcie spotkania słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP–6/16/IV/2 przeprowadzili dla dzieci zajęcia z zakresu bezpiecznej jazdy rowerem. Dodatkową atrakcją dla wszystkich podopiecznych placówki były zabawy z maskotką CSP – podinsp. Sową, a także loteria z wykorzystaniem koła fortuny. Na zakończenie wizyty, w ramach podziękowania, mieszkanki ośrodka poczęstowały swoich gości pyszną grochówką. Podczas posiłku wspominały poprzednie spotkania ze słuchaczami, planowały też wspólny mecz piłki siatkowej.

     Przypomnijmy. Ośrodek Wsparcia jest stacjonarną (całodobową) placówką dla kobiet oraz pozostających pod ich opieką dzieci, pozbawionych możliwości przebywania w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania ze względu na nieuregulowaną sytuację mieszkaniową, socjalno-bytową i rodzinną. Mogą w nim uzyskać pomoc przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezdomnością, samotnym macierzyństwem oraz przemocą w rodzinie. Mieszkańcy ośrodka objęci są opieką pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz coacha, których działania mają pomóc w stabilizacji sytuacji bytowo-socjalnej, mieszkaniowej, wychowawczej oraz psychologicznej jego podopiecznych. Należy podkreślić, że placówka, w której obecnie przebywa 39 kobiet i 53 dzieci, funkcjonuje i zapewnia wsparcie swoim mieszkańcom na tak wysokim poziomie, również dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu i kreatywności jej kierownika, Pani Urszuli Mroczek.

  

 

Tekst i zdjęcia: kom. Sławomir Klimaszewski/ ZSP

Powrót na górę strony