Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na szkoleniu podstawowym

Data publikacji 11.05.2017

W trakcie szkolenia zawodowego podstawowego słuchacze kształcą swoje umiejętności w wielu różnych obszarach. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje również przygotowanie do udzielania informacji przedstawicielom środków masowego przekazu.

     Istotnym punktem nauczania jest przekazywanie wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność medialną w Policji. Słuchacze poznają zakres odpowiedzialności personalnej związanej z działalnością prasowo - informacyjną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych oraz jej podstawowe cele, do których należą m.in. kształtowanie wizerunku i realizowanie konstytucyjnego prawa swobodnego dostępu do informacji.

     W ramach ćwiczeń każdy uczestnik szkolenia, na podstawie przygotowanych założeń, udziela krótkiej informacji na miejscu zdarzenia. Dzięki takiej formule prowadzenia zajęć funkcjonariusze doskonalą umiejętności z obszaru komunikacji interpersonalnej, mają też możliwość zastosowania wiedzy dot. uprawnień i zakazów w zakresie przekazywanych informacji.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP i hg

zdj. kom. Marceli Śmiałek/ZSP

Powrót na górę strony