Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalimy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 08.05.2017

W dniach 24-27 kwietnia br. w Supraślu (woj. podlaskie) odbyło się, przygotowane przez Biuro Prewencji KGP, seminarium szkoleniowe dla koordynatorów wojewódzkich Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i przedstawicieli szkół policyjnych. Głównym celem przedsięwzięcia była ocena półrocznego funkcjonowania innowacyjnego narzędzia informatycznego oraz wypracowanie rozwiązań usprawniających jego możliwości.

     „Mapa zagrożeń” jest aplikacją informatyczną, przygotowaną na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Biuro Prewencji KGP, tworzącą platformę wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Składa się z dwóch części: zbioru danych statystycznych oraz narzędzia interaktywnego umożliwiającego obywatelowi nanoszenie na Mapę informacji o zagrożeniach. Chodzi nie tylko o różne kategorie popełnionych przestępstw i wykroczeń, ale również zjawiska i zdarzenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa i tym samym pogarszają warunki zamieszkiwania lub pracy w określonych miejscach. Aplikację cechuje powszechny, anonimowy i nieodpłatny dostęp, otwartość na wnioski i propozycje udoskonaleń oraz nieskomplikowane wymogi w obsłudze – wystarczy umiejętność korzystania z komputera z jednoczesną możliwością posłużenia się instrukcją obsługi, można też skorzystać z pomocy funkcjonariusza jednostki organizacyjnej Policji.

     „Mapa” zawiera lokalizację nie tylko zgłaszanych  zagrożeń, ale również tych potwierdzonych przez Policję, o których wiedza pozwala wielu osobom uniknąć niebezpiecznych sytuacji dla ich życia, zdrowia lub mienia, a także motywuje do reagowania na zagrożenia. Dla Policji stanowi konglomerat zadań, gdyż naniesione na nią zgłoszenia są kierowane do funkcjonariuszy odpowiedniej komórki organizacyjnej Policji, celem weryfikacji i podjęcia niezbędnych czynności ukierunkowanych na zapobieżenie lub eliminację potwierdzonych zagrożeń we wskazanych miejscach oraz naniesienia na Mapę informacji zwrotnej. Ogrom pracy Policji potwierdza statystyka, obrazująca jednocześnie zainteresowanie i efektywność tej aplikacji. Od początku jej istnienia do 21 kwietnia br. odnotowano 2 246 545 odsłon, a 707 596 użytkowników naniosło 298 827 różnego rodzaju potwierdzonych zagrożeń. Wartością dodaną funkcjonowania „Mapy zagrożeń”  jest jej wkład w proces zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowany we współpracy Policji ze społeczeństwem. W rezultacie Policja może w  optymalny i bardziej efektywny sposób angażować posiadane siły i środki do realizacji zadań służbowych, tworzyć nowe lub przywracać poprzednio istniejące komisariaty i posterunki. Może również skuteczniej stosować sprawdzone metody prewencji kryminalnej, jak choćby programy prewencyjne.

     W czasie seminarium szkoleniowego jego uczestnicy, po dokonaniu stosownych analiz zaproponowali szereg zmian w zakresie rozwiązań techniczno-informatycznych ulepszających funkcjonowanie „Mapy zagrożeń” i umożliwiających zwiększenie pojemności i jakości informacji o zagrożeniach, zgłaszanych przez obywateli. Sugerowali też modyfikację przepisów wewnątrzpolicyjnych, regulujących funkcjonowanie i obsługę aplikacji oraz przeprowadzenie szkoleń skierowanych do koordynatorów lokalnych oraz policjantów jednostek terenowych. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane przez uczestniczącego w seminarium Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Dariusza Minkiewicza.

podinsp. Leszek Dyduch/Zakład Służby Prewencyjnej

zdj. ze zbiorów ZSP

Powrót na górę strony