Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będą szkolić u siebie

Data publikacji 27.01.2017

Kolejnych 21 funkcjonariuszy doskonaliło swoje umiejętności w czasie tygodniowych warsztatów skierowanych do instruktorów taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych. Teraz, odpowiednio przygotowani, będą prowadzić zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego realizowanego w jednostkach organizacyjnych Policji.

     Celem warsztatów było ujednolicenie metod realizacji zajęć doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych, a także aktualizacja wiedzy i umiejętności  w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych i taktycznych w posługiwaniu się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną. Znajomość tych zagadnień zapewne znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa i efektywności przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych w miejscu pełnienia służby.

hg

zdj. ze zbiorów Zakładu Interwencji Policyjnych

Powrót na górę strony