Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiedzą, jak szukać narkotyków

Data publikacji 24.01.2017

W Zakładzie Kynologii Policyjnej zakończył się kurs specjalistyczny dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów narkotyków oznaczony symbolem SEN-2/16. W ciągu 90 dni szkoleniowych kadra dydaktyczna ZKP przekazywała swoją wiedzę i umiejętności 8 policjantom, którzy, razem ze swoimi czworonogami muszą być niezwykle skuteczni w codziennej służbie.

     Kurs rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku, w całkowicie odmiennych warunkach pogodowych od tych, jakie panowały podczas egzaminów końcowych. Mogli w nim uczestniczyć policjanci, którzy posiadali przeszkolenie w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz aktualne zaświadczenie, uprawniające do kierowania pojazdami służbowymi. Ze względu na specyfikę pracy z psami tej kategorii, zajęcia na kursie były prowadzone o różnych porach doby, w zmiennych warunkach terenowych, a także w różnych pomieszczeniach i instytucjach użyteczności publicznej. Ponieważ temperatura powietrza oraz kierunek wiatru również mają wpływ na wyniki pracy przewodnika i psa, przy planowaniu czasu wykonywania ćwiczeń brano pod uwagę panujące warunki atmosferyczne. Instruktorzy podkreślali, że przed rozpoczęciem czynności przeszukania pomieszczeń lub terenów otwartych z użyciem psa służbowego, zgodnie z taktyką i techniką jej prowadzenia, należy uwzględnić też rodzaj podłoża. Znajomość tych zagadnień ułatwia przewodnikowi odczytywanie zachowań psa podczas pracy i wpływa na efektywność wykonywanych zadań. Jesteśmy przekonani, że wszyscy przewodnicy wyjechali z Sułkowic z ogromną porcją rzetelnej i przydatnej wiedzy.

     W uroczystym zakończeniu kursu uczestniczyli: Kierownik ZKP mł. insp. Marek Hańczuk, jego zastępca podinsp. Grzegorz Wiorowski, a także opiekun kursu podinsp. Konrad Lubryczyński, dowódca kompanii kom. Jerzy Galas oraz instruktorzy prowadzący zajęcia – asp. szt. Jakub Rebs i asp. szt. Przemysław Hornowski. Słuchacze otrzymali świadectwa potwierdzające ukończenie doskonalenia zawodowego i atesty dla swoich czworonogów.

     Absolwentom SEN-2/16 serdecznie gratulujemy nabytych wiedzy oraz umiejętności i życzymy, aby sprawdziły się w codziennej służbie.

     W 2016 roku w Zakładzie Kynologii Policyjnej kurs specjalistyczny dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów narkotyków ukończyło  25 policjantów wraz z psami. Aktualnie Policja dysponuje 162 psami tej kategorii (stan na dzień 20 stycznia br.).

podkom. Adam Przybylik/ZKP i hg

zdj. podkom. Adam Przybylik/ZKP

Powrót na górę strony