Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z pełnomocnikiem

Data publikacji 20.01.2017

Zaledwie kilka dni temu do Centrum Szkolenia Policji przybyli uczestnicy pierwszej tegorocznej edycji szkolenia zawodowego podstawowego i już od początku nie mogą narzekać na nudę. Poza zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, dzięki którym dodatkowo mogą poszerzać swoją wiedzę. Jednym z takich wydarzeń było spotkanie z Pełnomocnikiem Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka.

     W trakcie spotkania ze słuchaczami SZP-1/17 kom. Anna Rybicka przypomniała słowa roty ślubowania, jaką przed rozpoczęciem służby składa każdy policjant. Podkreśliła, że w służbie równie ważne, jak profesjonalizm, jest poszanowanie zasad etyki zawodowej oraz praw człowieka. Omówiła też zagadnienia dotyczące procedur antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych, podkreślając przy tym konieczność przestrzegania zasad poprawnego zachowania i kultury w relacjach międzyludzkich. Pełnomocnik zapoznała słuchaczy z zadaniami służbowymi, które wykonuje pełniąc funkcję Pełnomocnika Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka. Przedstawiła także problemy z obszaru praw człowieka, najczęściej zgłaszane przez policjantów.

hg

zdj. kom. Anna Rybicka/SDDiP

Powrót na górę strony