Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruch drogowy po egzaminie

Data publikacji 19.01.2017

63 policjantów, którzy jeszcze w grudniu ubiegłego roku rozpoczęli naukę na 13. edycji kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna („RDs-13/16”) przystąpiło wczoraj do egzaminu końcowego. Wszyscy otrzymali świadectwa potwierdzające ukończenie kursu – widnieją na nich tylko dobre i bardzo oceny.

     Aby funkcjonariusz został skierowany na ten rodzaj kursu, wcześniej musi  ukończyć kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna (RDo). W jego programie znajdują się następujące tematy: kryminalistyczne czynności na miejscu zdarzenia drogowego, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, podstawowe instytucje z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, kontakty ze społeczeństwem, doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wybrane aktualne zagadnienia z informatyki policyjnej oraz posługiwanie się bronią palną w wybranych sytuacjach.

     Absolwenci kursu oznaczonego symbolem RDo mogą wziąć udział w kolejnym etapie doskonalenia zawodowego centralnego – kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. Po jego ukończeniu, zgodnie z programem nauczania, funkcjonariusze będą przygotowani do: pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego, przeprowadzania kompleksowej kontroli drogowej (w tym pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest krajowy i międzynarodowy transport drogowy), kierowania ruchem drogowym, obsługiwania urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego, obsługiwania urządzeń kontrolno – pomiarowych wykorzystywanych przez policjantów ruchu drogowego oraz przeprowadzania kontroli zapisów tachografów.

     W 2016 r., w Centrum Szkolenia Policji na 13 edycjach kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, przeszkolono 681 policjantów.

mł. insp. Jarosław Zgierski/kierownik ZRD i hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP

Powrót na górę strony