Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Owocna współpraca

Data publikacji 04.01.2017

Rok 2016 był kolejnym, który upłynął pod znakiem udanej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Sygnał oraz Grupą Allegro a Centrum Szkolenia Policji. W ramach obowiązującego od dwóch lat porozumienia nauczyciele policyjni, korzystając z doświadczenia przedstawicieli tych podmiotów, przekazują słuchaczom treści dotyczące szeroko rozumianej przestępczości telewizyjnej oraz teleinformatycznej. Za upowszechnianie wiedzy, dzięki której wzrasta skuteczność wykrywania sprawców tej kategorii przestępstw, do Centrum Szkolenia wpłynęły podziękowania.

     Przedstawiciele Grupy Allegro oraz Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał wielokrotnie uczestniczyli w zajęciach na kursach specjalistycznych. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a przy tej okazji mieli również sposobność obserwowania prowadzonych przez nauczycieli CSP zajęć, których efektywność ocenili wysoko.

     Podziękowania, za umożliwienie współpracy zostały skierowane do insp. Anny Rosół - Komendant Centrum Szkolenia Policji, a także funkcjonariuszy Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Jarosława Zająca, podkom. Rafała Lewandowskiego i sierż. szt. Tomasza Siemianowskiego - za merytoryczne przygotowanie treści programowych.     Nauczyciele ZSK przekazywali wiedzę związaną ze sposobami identyfikacji, zwalczania i przeciwdziałania kradzieży sygnału telewizyjnego, a także niedozwolonego rozpowszechniania programów w Internecie. Omawiali również przepisy prawne umożliwiające skuteczne ściganie i karanie sprawców tego typu przestępstw.

     Wszystkie strony porozumienia są przekonane, że wspólny cel, jakim jest jak najlepsze przygotowanie funkcjonariuszy do walki z przestępczością telewizyjną oraz teleinformatyczną zachęca do kontynuowania współpracy.

hg

zdj.: Martyna Dzioba/ZSK

Powrót na górę strony