Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie projektu litewsko-polsko-łotewskiego

Data publikacji 22.12.2016

W dniach 19-20.12.2016 r. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, wraz z 3 przedstawicielami naszej jednostki, uczestniczyła w konferencji zamykającej projekt pn. "Improving police officers’ competence in fighting synthetic drugs, including new psychoactive substances", realizowany w latach 2015-2016 przez strony: litewską (lidera projektu), polską oraz łotewską, w ramach programu ISEC. Delegacji CSP towarzyszyła funkcjonariuszka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Perkowska, wspierająca stronę polską podczas działań projektowych.

     W trakcie przedsięwzięcia lider projektu przybliżył główne zadania zrealizowane podczas jego implementacji, a także przedstawił dotychczas osiągnięte cele. Podczas spotkań zaprezentowano również programy szkoleniowe z obszaru zwalczania narkotyków syntetycznych i substancji psychoaktywnych, których opracowanie stanowiło główne założenie projektu. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zwiedzenia i zapoznania się z funkcjonowaniem Litewskiego Centrum Szkoleniowego Biura Policji Kryminalnej.

     W drugim dniu konferencji, wszystkie uczestniczące strony omówiły prezentacje poświęcone pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy unijnych, a także przedstawiły plany na przyszłość, uwzględniające kontynuację trójstronnej współpracy jednostek zaangażowanych w realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Tekst i zdjęcia: Renata Cedro/WP

 

 

Powrót na górę strony