Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rzecznicy podnosili swoje kwalifikacje

Data publikacji 20.12.2016

W dniach 12–16 grudnia br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się trzecia edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego, oznaczona symbolem „D-3/16”.

     W trzeciej i ostatniej zaplanowanej do realizacji w bieżącym roku, edycji kursu wzięło udział łącznie 32 policjantów – z Komendy Stołecznej Policji, Komendy Mazowieckiej Policji z/s w Radomiu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Słuchacze, którzy uczestniczyli w kursie, w swoich jednostkach terenowych na co dzień wykonują zadania związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych.

     Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze, w tym sporządzania wymaganej programem dokumentacji związanej z postępowaniem dyscyplinarnym.

     Możliwość uczestniczenia zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych pozwoliła słuchaczom kursu bardzo dobrze przygotować się do pełnienia trudnej roli rzecznika dyscyplinarnego. Zdobyte podczas zajęć wiedza i umiejętności będą przydatne w profesjonalnej realizacji zadań służbowych, pozwolą też na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

     Absolwentom „D-3/16” życzymy wszelkiej pomyślności – osobistej i zawodowej, a także konsekwencji i wytrwałości podczas realizacji odpowiedzialnych zadań.

       podinsp. Dariusz Baj/ZSK

zdj.: ze zbiorów ZSK

Powrót na górę strony