Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

RDS-11/16 zakończony

Data publikacji 20.12.2016

Zakończyła się jedenasta w tym roku edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna”, oznaczona symbolem RDs-11/16. Kurs trwał 31 dni, a jego uczestnikami byli funkcjonariusze z terenu całego kraju, pełniący służbę w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego – łącznie 63 osoby.

     Egzamin końcowy, do którego przystąpili wszyscy funkcjonariusze i wszyscy zdali go z wynikiem pozytywnym, był podsumowaniem zdobytej w trakcie kursu wiedzy i potwierdzeniem odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań służbowych w macierzystych jednostkach. Wysokie oceny, jakie uzyskali słuchacze, to efekt ich wytężonej pracy, ukierunkowanej przez nauczycieli policyjnych Zakładu Ruchu Drogowego, którzy w profesjonalny sposób realizowali programowe zajęcia dydaktyczne.

     Podczas kursu realizowane były różnorodne treści kształcenia, zebrane w sześciu blokach tematycznych i obejmowały one między innymi zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego, kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów, pełnienia służby na drogach oraz kierowania ruchem drogowym. Jednocześnie w trakcie kursu słuchacze opanowali zasady posługiwania się miernikami prędkości oraz wideorejestratorami wykroczeń.

     W czasie uroczystego zakończenia kursu Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji mł. insp. Marcin Szyndler wręczył list gratulacyjny słuchaczowi sierż. Grzegorzowi Lizak, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego, sprawcę zdarzenia drogowego.

     Wszystkim absolwentom RDs-11/16 serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu, życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej służbie.

tekst i zdjęcia: st. asp. Andrzej Polak/ZRD

Powrót na górę strony