Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorzy taktyki i technik interwencji

Data publikacji 19.12.2016

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji. Uczestniczyło w niej szesnastu funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Policji z całego kraju.

     Aby uczestniczyć w kursie funkcjonariusze musieli przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch etapów: testu sprawności fizycznej oraz testu umiejętności praktycznych.

     Wszyscy, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne z  wynikiem pozytywnym, w czasie czterotygodniowego szkolenia doskonalili umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji, udzielania pierwszej pomocy, a także podnosili poziom wiedzy zawodowej z podstaw prawnych przeprowadzania interwencji. Równie istotne były treści programowe dotyczące kształtowania umiejętności metodycznych, ponieważ po ukończeniu kursu policjanci będą prowadzić zajęcia w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji i umiejętności stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego, w swoich jednostkach organizacyjnych.

     Kurs zakończył się egzaminem, który składał się ze sprawdzianu umiejętności zawodowych. Wszyscy uzyskali oceny pozytywne, czego serdecznie gratulujemy.

kom. Grzegorz Leśniak/ZIP i hg

zdj. ze zbiorów ZIP

Powrót na górę strony