Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w Pradze

Data publikacji 16.12.2016

W dniach 12-15.grudnia br. w Pradze (Republika Czeska) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli podmiotów partycypujących w programie „Wspólnie przeciwko przestępczości poprzez edukację” (implementowanym w ramach Programu Erasmus+). Stronę polską reprezentowała m.in. Komendant CSP insp. Anna Rosół, której towarzyszyli podinsp. Jarosław Piotrowski i podinsp. Krzysztof Misiewicz.

     Przedmiotem rozmów był głównie dotychczasowy przebieg programu, w tym omówienie szkolenia dla techników kryminalistyki z Czech i Słowacji, zrealizowanego przez Zakład Szkoleń Specjalnych we wrześniu b.r. Niemniej istotne było również uzgodnienie szeregu kwestii organizacyjnych związanych z uczestnictwem kadry dydaktycznej CSP w podobnych przedsięwzięciach, zaplanowanych do realizacji na rok 2017 przez Szkoły Policji w Opatowicach (Czechy) i Koszycach (Słowacja). W ramach wizyty delegacje polska i słowacka miały również okazję odwiedzić niektóre ze specjalistycznych pracowni Instytutu Kryminalistyki w Pradze.

tekst i zdjęcia: podinsp. Jarosław Piotrowski/Zastępca Kierownika ZSS

Powrót na górę strony