Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

Data publikacji 14.12.2016

Kadra Zakładu Służby Prewencyjnej zrealizowała drugą edycję kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka.

     Celem kursu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności policjantów realizujących zadania związane z pełnieniem służby w tego typu pomieszczeniach. W czasie 10 dni szkoleniowych policjanci poznają prawne i praktyczne aspekty realizacji zadań związanych z pełnieniem służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnej izbie dziecka. Omawiane są również zagadnienia z psychologii i dotyczące praw człowieka – zagadnienia podstawowe, a także regulacje prawne dotyczące dyskryminacji oraz kształtowania tolerancji w kontekście grup mniejszościowych i wielokulturowości. W czasie zajęć słuchacze doskonalą też umiejętności udzielania pierwszej pomocy i z zakresu taktyki i technik interwencji. Kurs kończy się egzaminem, w formie testu wiedzy.

     W drugiej edycji kursu uczestniczyły 22 osoby, wszystkie ukończyły go z wynikiem pozytywnym. W ostatnim dniu zajęć od słuchaczy zebrano opinie dotyczące treści programowych oraz prowadzenia zajęć (analizowano aspekt merytoryczny i metodyczny). Wszyscy wysoko ocenili badane obszary i stwierdzili, że kurs spełnił ich oczekiwania.

podinsp. Andrzej Pawłowski/ZSP i hg

Powrót na górę strony