Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowoczesne oględziny

Data publikacji 14.12.2016

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki - poziom zaawansowany, oznaczona symbolem DTK - 4/16. W szkoleniu uczestniczyło 18 funkcjonariuszy z całego kraju.

     Słuchacze przez 5 dni doskonalili umiejętności z zakresu ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz oględzin miejsca zdarzenia, złożonych pod względem organizacyjnym. W trakcie szkolenia został zaprezentowany aparat sferyczny SPHEROCAM HDR. Słuchacze mogli zapoznać się z możliwościami tego urządzenia, jego praktycznym wykorzystaniem na miejscu zdarzenia oraz powstałą dokumentacją. Prezentacji dokonali podkom. Marek Gałęziowski i Marcin Kloch – pracownicy Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

     Jesteśmy przekonani, że wiedza którą funkcjonariusze zdobyli na kursie, zaprocentuje w czasie wykonywania zadań w macierzystych jednostkach.

tekst i zdjęcia: podinsp. Sławomir Ronowicz/ZSS

Powrót na górę strony