Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już osiem tysięcy świadectw

Data publikacji 13.12.2016

Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji mł. insp. Marcin Szyndler wręczył dziś świadectwo szczególnemu słuchaczowi kursu specjalistycznego. Okazało się, że st. post. Paweł Mielczarek jest ośmiotysięcznym absolwentem doskonalenia zawodowego centralnego, zorganizowanego w tym roku w CSP.

     St. post. Paweł Mielczarek uczestniczył w kursie specjalistycznym dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Zdobyte w czasie kursu wiedzę i umiejętności będzie wykorzystywał w Oddziałach Prewencji Policji w Łodzi, gdzie pełni służbę. Panu Pawłowi i pozostałym uczestnikom doskonalenia życzymy samych sukcesów w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji opiekuna funkcjonariuszy rozpoczynających swoją drogę zawodową.

     Przypomnijmy. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jako jedyna jednostka szkoleniowa Policji w kraju prowadzi doskonalenie zawodowe centralne w zakresie: tresury psów służbowych, policji wodnej, działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki operacyjnej. Szkoła realizuje także doskonalenie zawodowe obejmujące obszerny zakres zagadnień: ruchu drogowego, prawnych, techniki kryminalistycznej, prewencji, strzeleckich oraz taktyki i technik interwencji. Policjanci, korzystając z szerokiej oferty szkoleniowej Centrum, uczestniczą nie tylko w kursach specjalistycznych. Swoje umiejętności zawodowe mogą doskonalić także na 17 rodzajach warsztatów, których programy zostały opracowane w CSP. W 2016 r., oprócz szkolenia zawodowego podstawowego, Centrum powierzono do realizacji 80 programów doskonaleń zawodowych organizowanych centralnie. W ubiegłym roku ukończyło je ponad 7 tysięcy osób.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP

Powrót na górę strony