Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka-szkolenie

Data publikacji 13.12.2016

8 grudnia br., z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Katarzyna Wiśniewska i Piotr Kubaszewski – prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – przeprowadzili szkolenia dla kadry oraz słuchaczy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

     Szkolenia poświęcone były standardom wynikającym z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście działania służb mundurowych. Prawnicy HFPC skupili się przede wszystkim na zakazie tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz przedstawili najważniejsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach polskich. Przedstawione zostały również rekomendacje ONZ i Rady Europy w sprawie przemocy stosowanej przez Policję.

     Podczas wykładów przywołano projekt założeń do zmiany ustawy o Policji przygotowany przez Komendanta Głównego Policji na początku 2014 r. Projekt zakładał stworzenie ram prawnych pozwalających na dokumentowanie interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy z wykorzystaniem środków technicznych, umożliwiających rejestrowanie obrazu i dźwięku. Rok później postulaty KGP przerodziły się w „Strategię działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Słuchacze CSP podczas szkolenia poznali również zasady składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

     W spotkaniach z przedstawicielami HFPC, zaproszonymi do CSP przez Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Annę Rybicką, wzięło udział 220 osób, reprezentujących zarówno kadrę, jak i słuchaczy Centrum.

Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej: http://www.hfhr.pl

Powrót na górę strony