Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze CSP na szkoleniu

Data publikacji 23.11.2016

W dniach 16-19 listopada, wyznaczeni funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji, w tym kadra kierownicza, uczestniczyli w szkoleniu obronnym.

     Głównym celem szkolenia było doskonalenie procesu planowania obronnego, w sytuacji podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie militaryzacji jednostki organizacyjnej Policji.

     Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z problematyką wykonywania zadań obronnych w CSP (jednostki przewidzianej do militaryzacji), ochrony ważnych obiektów, a także ochrony i obrony stanowisk kierowania (dowodzenia), infrastruktury logistycznej oraz infrastruktury krytycznej. Omówiono również sposoby doskonalenia funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Centrum jako narzędzia służącego do realizacji zadań związanych z podwyższoną gotowością obronną państwa. Przedstawiono też kwestie związane z przygotowaniem do militaryzacji oraz dotyczące przygotowania gospodarczo-obronnego, alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę i ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.

     W ramach szkolenia jego uczestnicy odwiedzili Stację Uzdatniania Wody w Legionowie, Elektrownię Wodną w Dębem, Port Lotniczy w Modlinie oraz Twierdzę w Modlinie.

tekst i zdjęcia: nadkom. Andrzej Maciaszkiewicz/WOINiK

Powrót na górę strony