Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Antyterroryści uczą strzelań policyjnych

Data publikacji 08.12.2016

W dniach 14 listopada - 2 grudnia br. w Centrum Szkolenia Policji obyła się druga edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu. Do udziału w kursie zostało zakwalifikowanych 16 policjantów pełniących służbę w jednostkach antyterrorystycznych, Wydziale Realizacyjnym Komendy Stołecznej Policji oraz Centralnym Biurze Śledczym Policji.

     Warunkiem uczestnictwa w zajęciach było zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego, który polegał na strzelaniu z pistoletu maszynowego i pistoletu do tarczy sylwetkowej w ograniczonym czasie.

     Przez trzy tygodnie policjanci nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych elementów metodyki szkolenia, standaryzowali wiedzę i umiejętności oraz prowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zwieńczeniem wysiłków słuchaczy był egzamin instruktorski składający się z dwóch etapów. Pierwszy, to egzamin wiedzy ogólnej przeprowadzany w formie testu, natomiast drugi etap polegał na realizacji zajęć praktycznych z grupą policjantów. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali oceny pozytywne i tym samym uzyskali kwalifikacje zawodowe instruktora strzelań policyjnych.

     W realizacji zajęć dydaktycznych, w charakterze instruktorów współprowadzących zajęcia wspólnie z wykładowcą Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji, brali udział także doświadczeni policjanci z jednostek antyterrorystycznych: Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Poznania.

     Gratulujemy absolwentom kursu i życzymy wielu sukcesów w roli instruktora!

podkom. Hubert Kowalik/ ZIP

zdj. ze zbiorów ZIP

Powrót na górę strony