Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efektywność szkolenia w służbach mundurowych

Data publikacji 08.12.2016

W Centrum Szkolenia Policji odbyło się seminarium poświęcone „Efektywności szkolenia w służbach mundurowych”. To kolejne przedsięwzięcie zorganizowane w CSP, w ramach sprawowanego w bieżącym roku, przewodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych.

    Uczestników spotkania powitali: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler oraz Kierownik Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii podinsp. Lidia Siachowicz.

     W spotkaniu uczestniczył Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Marek Woszczatyński oraz przedstawiciele sygnatariuszy FESM, tj.: Izby Celnej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Szkoły Policji w Katowicach i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Obecni byli również przedstawiciele Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz kadra kierownicza komórek dydaktyczno-wychowawczych Centrum Szkolenia Policji.

     Celem seminarium było zaprezentowanie osiągnięć w zakresie doskonalenia efektywności prowadzonych szkoleń w poszczególnych służbach mundurowych. Spotkanie stanowiło również okazję do wymiany doświadczeń funkcjonariuszy Policji ze środowiskiem pozostałych formacji mundurowych, ze wskazaniem kierunków rozwoju działań edukacyjnych. Przedstawiciele sygnatariuszy omówili kwestie związane z monitorowaniem jakości szkolenia w szkołach policyjnych, a także efektywnością szkoleń realizowanych w Służbie Celnej, kształceniem i szkoleniem wojskowym w Wojskowej Akademii Technicznej, wykorzystaniem internetowej platformy e-learningowej Straży Granicznej oraz działaniach podejmowanych w Szkole Głównej Straży Pożarniczej, mających wpływ na efektywność realizowanych szkoleń.

     Podczas seminarium Przedstawiciel-Koordynator FESM w roku 2016, podinsp. Grzegorz Jankowski, podsumował tegoroczną działalność Forum. W trakcie spotkania nastąpiło także oficjalne przekazanie koordynacji FESM.  W 2017 r. przejmie ją Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, a w 2018 r. Szkoła Główna Straży Pożarnej. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół wręczyła każdemu z Sygnatariuszy Medal Centrum Szkolenia Policji.

     Zwieńczeniem seminarium był panel dyskusyjny, podczas którego podsumowano doświadczenia zdobyte w minionym roku oraz wyznaczono cele na następny rok działalności FESM.

     Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali, z rąk Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcina Szyndlera, certyfikaty potwierdzające udział w przedsięwzięciu.

     Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii.

podinsp. Lidia Siachowicz/SDDiP

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP

Powrót na górę strony