Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Być pozorantem to niełatwe zadanie

Data publikacji 30.11.2016

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. Realizacja zadań z tego zakresu wymaga od funkcjonariuszy, szerokiej wiedzy kynologicznej, znajomości i umiejętności użycia sprzętu wykorzystywanego w tresurze, a także opanowania zasad bezpieczeństwa pracy z psami służbowymi oraz metodologii prowadzonych ćwiczeń. Ponadto pozorant powinien wykazywać się doskonałą sprawnością fizyczną oraz koordynacją ruchową i wytrzymałością.

     Kolejnych dziesięciu funkcjonariuszy zostało przygotowanych do wykonywania zadań pozoranta w zakresie ćwiczeń obrończych, podczas wykonywania czynności takich jak: legitymowanie i kontrola osób, odpieranie czynnej napaści, ściganie, obezwładnianie i konwojowanie osób oraz przeszukanie terenu i zabudowań za ukrytą osobą.

     Zajęcia były organizowane również poza terenem Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jedne z nich odbyły się na poligonie szkoleniowym wykorzystywanym przez przewodników psów służbowych Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. Prowadzenie ćwiczeń w różnych sytuacjach i warunkach terenowych znacząco wpływa na wzrost ich efektywności.

     Absolwenci kursu bardzo dobrze ocenili sposób prowadzenia zajęć oraz przydatność przekazywanych treści , które będą mogli wykorzystywać m.in. podczas zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych. Zdobyte wiedza i umiejętności z pewnością przełożą się na profesjonalne wykonywanie zadań związanych z wykonywaniem czynności pozoranta.

     Kurs trwał 10 dni. Aby wziąć w nim udział, zgodnie z wymaganiami organizacyjno-programowymi, należy ukończyć kurs przewodników psów patrolowych lub patrolowo - tropiących albo być policjantem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej, realizującej zadania związane z wykorzystywaniem i utrzymaniem psów służbowych w Policji. W bieżącym roku kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta ukończyło 37 osób.

podkom. Adam Przybylik/ZKP i hg/WP

zdj. podkom. Adam Przybylik/ZKP

Powrót na górę strony