Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowani do prowadzenia zajęć

Data publikacji 29.11.2016

W dniach 14 – 25 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się trzecia edycja "Kursu specjalistycznego w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania", oznaczona symbolem Z-PZPN-3/16. CSP jest jedyną szkołą policyjną, która w swojej ofercie szkoleniowej ma ten rodzaj kursu. W 2016 r. ukończyło go 46 osób.

    Celem kursu było przygotowanie policjantów do prowadzenia zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania, dlatego też słuchacze mieli dwukrotną możliwość zaprezentowania umiejętności przekazywania treści – z wybranego przez siebie tematu oraz z zakresu problematyki zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania. Po zrealizowaniu zajęć uczestnicy kursu wysłuchali informacji zwrotnej dotyczącej poprawności doboru treści merytorycznych do podanego tematu zajęć i zastosowanych rozwiązań metodycznych.

     W kursie wzięło udział 16 funkcjonariuszy, z Komend Powiatowych/Miejskich/ Wojewódzkich Policji, Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu, a także Centrum Szkolenia Policji.

     Zajęcia realizowali trenerzy rekomendowani przez MSWiA, tj. mł. insp. Gerard Bah i podinsp. Katarzyna Bodzioch oraz nauczyciele policyjni CSP. Również przedstawiciele Wydziału Prawno-Traktatowego Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydziału II Departamentu Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych ABW oraz Fundacji MultiOcalenie, w ramach tzw. "żywej biblioteki", podzielili się z uczestnikami doskonalenia doświadczeniami w obszarze zagadnień dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości z nienawiści.

     Policjanci uczestniczący w kursie mieli też okazję wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz zajęciach prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Słuchacze wykazywali bardzo duże zainteresowanie treściami nauczania, co pozwala stwierdzić, że kurs spełnił ich oczekiwania.

     Serdecznie dziękujemy trenerom za współpracę i zaangażowanie w edukację funkcjonariuszy, a absolwentom kursu życzymy powodzenia i wielu sukcesów dydaktycznych.

podinsp. Wioletta Białkowska/SDDiP

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP

Powrót na górę strony