Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z Litwą

Data publikacji 25.11.2016

Centrum Szkolenia Policji odwiedzili przedstawiciele Departamentu Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy oraz zastępca dyrektora Litewskiej Szkoły Policji.

     Celem wizyty było omówienie udziału obu naszych jednostek w implementowanym w latach 2015-2016  projekcie ISEC pn. Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych. Podczas spotkania z Komendantem CSP insp. Anną Rosół przedyskutowano również kierunki przyszłej współpracy pomiędzy Centrum Szkolenia Policji i Litewską Szkołą Policji.

     Litewscy goście zapoznali się także z zadaniami realizowanymi przez Zakład Ruchu Drogowego i obejrzeli zaplecze dydaktyczne, w tym kompleks strzelnic.   

Renata Cedro/WP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony