Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.01.2008

Stałe doskonalenie umiejętności, podnoszenie sprawności, funkcjonariuszy oraz wypracowanie skutecznych i bezpiecznych metod działania to główny cel warsztatów poświęconych taktyce zatrzymywania niebezpiecznych przestępców, króre odbyły się w naszej szkole.

 

Dzisiaj kończą się pięciodniowe warsztaty szkoleniowe poświęcone taktyce zatrzymywania niebezpiecznych przestępców. Zorganizował je Zakład Interwencji Policyjnych. Do udziału zostali zaproszeni eksperci z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Centralnego Biura Śledczego KGP, Wydziału Realizacyjnego i Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji, Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji z Wrocławia i Poznania, komórki do spraw negocjacji Zarządu Operacji Antyterrorystycznych GSP KGP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Katowicach, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przedstawiciele jednostek specjalnych Wojska Polskiego.

zdjęcie Uczestnicy w czasie intensywnych ćwiczeń analizowali rozmaite warianty taktyczne pozwalające na skuteczną realizację zatrzymań niebezpiecznych przestępców. Do spotkania celowo zostali zaproszeni przedstawiciele Komendy Głównej Policji, wykładowcy szkół policyjnych oraz funkcjonariusze jednostek liniowych, na co dzień realizujący zatrzymania wysokiego ryzyka - ponieważ ideą jest wymiana doświadczeń pozwalająca na bezpieczne działania „na ulicy” oraz na podniesienie poziomu szkolenia funkcjonariuszy w szkołach policyjnych. Zajęcia zaplanowano w symulatorniach, na strzelnicy oraz w terenie. Przewidziano zadaniowe ćwiczenia taktyczne oraz strzelanie w porze nocnej mające na celu trening w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Eksperci zajmowali się taktyką zatrzymań rozpatrując sytuacje, kiedy policjanci działają w umundurowaniu oraz w ubiorze cywilnym. Pomysłodawca i organizator tego przedsięwzięcia, kom. Tomasz Maczuga podkreślał, że spotkanie to odbywa się „dla dobra sprawy, czyli bezpieczeństwa policjantów” realizujących swoje zadania w trudnych warunkach.Termin tych warsztatów nie jest przypadkowy, ponieważ pod koniec ubiegłego roku komendant główny Policji wprowadził do realizacji nowe programy szkoleń specjalistycznych dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców i podejmujących interwencję wobec osób agresywnych i niebezpiecznych.

Jako szkoła policyjna, żywimy głęboką nadzieję, że warsztaty takie przyczynią się do wypracowania najlepszych praktyk pozwalających na skuteczną i bezpieczną realizację zatrzymań niebezpiecznych przestępców oraz profesjonalny przebieg szkoleń.
  

Tomasz Maczuga ZIP/Anna Galant
zdj. Piotr Maciejczak ZKS

 

Powrót na górę strony