Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczna +”

Data publikacji 21.11.2016

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie odbyła się debata o bezpieczeństwie uczniów w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”. Nie mogło w niej zabraknąć przedstawiciela Centrum Szkolenia Policji jako instytucji wspierającej powyższe przedsięwzięcie.

     15 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie przeprowadzone zostały działania w ramach rządowego program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, a jego celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

     Realizowane w ramach programu działania miały formę zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych i spotkań z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli.  Obejmowały m.in. takie obszary, jak bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, czy kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

     Projekt planowanych działań zakładał  kompleksową pracę z uczniami podczas zajęć, prowadzonych z udziałem nauczycieli, ekspertów oraz rodziców uczniów, a także instytucji wspierających - Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Centrum Szkolenia Policji, WOPR-u i Urzędu Miasta.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP

zdjęcia: KPP Legionowo

Powrót na górę strony