Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Blisko trzy czwarte Polaków dobrze ocenia swoją policję

Data publikacji 29.09.2016

Większość Polaków (72%) dobrze ocenia działalność policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 8-15 września 2016 roku wynika, że policja jest najwyżej ocenianą służbą mundurową.

     CBOS, w badaniu cyklicznym, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta, natomiast dwa razy w roku ocenie poddaje większą liczbę instytucji publicznych. W ostatniej edycji badania, przeprowadzonej w dniach 8-15 września 2016 roku, respondentów poproszono m.in. o ocenę działalności Policji.

     Wyniki badania wskazują, że obecnie 72% ankietowanych dobrze ocenia działalność policji, natomiast krytykuje ją jedynie 17%. Ocena ta utrzymuje się na tym samym poziomie w porównaniu do wyników ostatniej edycji badania, natomiast w stosunku do wyników obejmujących lata 2012-2015, oceny policji są wyższe.

     Wykresy nr 1 i 2.

 

 

     W najnowszej edycji badania policja znajduje się na drugim miejscu (taki sam odsetek pozytywnych opinii uzyskały telewizja Polsat oraz telewizja TVN) spośród dwudziestu siedmiu ocenianych instytucji. Nieznacznie lepiej od niej oceniana jest tylko działalność władz samorządowych.

     Warto zwrócić uwagę, że policja jest oceniana dwukrotnie lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. sądów i prokuratury. Wykresy nr 3 i nr 4.

 

 

źródło: policja.pl (Gabinet KGP/mw)

Powrót na górę strony