Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XV Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 26.09.2016

W Częstochowie odbyły się XV Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z kraju z Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem na czele. Uroczystości uświetnił swoją obecnością Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

     W uroczystościach wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju z Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem na czele, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektor Andrzej Szymczyk i nadinspektor Jan Lach, komendanci wojewódzcy z całego kraju oraz komendanci szkół Policji w tym Komendant Centrum Szkolenia Policji inspektor Anna Rosół. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele organizacji działających przy Policji.

     Pielgrzymka policjantów, pracowników Policji i ich rodzin rozpoczęła się na Placu Biegańskiego w Częstochowie od występu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w musztrze paradnej. Następnie dowódca uroczystości nadkomisarz Tomasz Majewski złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu. Minister oddał honor sztandarom oraz dokonał przeglądu pododdziałów. Wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego, gdzie swój posterunek wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Wiązanki kwiatów złożone zostały również przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza, gdzie odczytano Apel Pamięci z okazji 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Przedstawiciele wyróżnionych policjantów z częstochowskiej komendy złożyli kwiaty i zapalili znicz także na Polanie Dębowej – Placu Katyńskim w Częstochowie.

     O 13.15 na Jasnogórskich Błoniach odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa Guzdka, po której delegacja z Wiceministrem Jarosławem Zielińskim i Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem, udała się do Kaplicy Matki Bożej pod płaskorzeźbę GLORIA VICTIS, gdzie jej uczestnicy oddali hołd poległym i pomordowanym policjantom. Następnie pielgrzymi modlili się w intencji Policji przed cudownym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski.

Na podstawie: https://policja.pl/pol/aktualnosci/132271,XV-Jasnogorskie-Spotkania-Srodowiska-Policyjnego.html

Powrót na górę strony